Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi ujian online di laman http://siambal.id