STRUKTUR KEPENGURUSAN OSIS
SMK NEGERI 1 AMBAL
TAHUN PELAJARAN 2022/ 2023

Ketua : Aziz Nurul Wahid
WAKIL 1 : Mochamad Cholil
WAKIL 2 : Adelia Ajeng Mugirahayuningtyas
SEKRETARIS : 1. Adilla Arifahturohmah
2. Nadila Hidayati Sutrisno
3. Siti Alfiatun
4. Kharisma Eka Wulandari
BENDAHARA : 1. Fanisa Resti Kania Wardani
2. Zahrotus Solikha
3. Dini Agustin
4. Asterina D. M. A
SEKBID 1
Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
1. Nur Farid F
2. Rizky Rahmatulloh
3. Ayu Wuriyanti
4. Muhammad Zakaria Alhafidz
SEKBID 2
Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia
1. Auliyani Cinthya Bella
2. Aji Pangestu Agung
3. Kurnia Ramadhani
SEKBID 3
Pembinaan Kepribadian Unggul Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
1. Danu Wirawan
2. Rejo Kurniawan
3. Novika Chandra R. A
4. Pujirahayu
SEKBID 4
Pembinaan Prestasi Akademik Seni dan Olahraga sesuai Bakat dan Minat
1. Heri Susanto
2. M. Irwan Nugraha
3. Ahmad Faizun
4. Nuha Lathifah
5. Devin Mujab A.
SEKBID 5
Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup,
Kepekaan Toleransi Sosial dalam Konteks Masyarakat Plural
1. Jeniawati Fajri Nurhidayah
2. Bowo Septio
3. Jayus Setiawan
SEKBID 6
Pembinaan Kreatifitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan
1. Anindia Putri P
2. Dea Yulvita Sari
3. Nur Crisytina Handayani
4. Rose Diyana Oktaviani
SEKBID 7
Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi Berbasis Sumber Gizi yang Terdiversifikasi
1. Anis Nafisatun
2. Bagas Firmansyah
3. Mey Riska R
SEKBID 8
Pembinaan Sastra dan Budaya
1. Barokah Tri Rohmah
2. Ilham Nur M
3. Yuliani
SEKBID 9
Pembinaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
1. Joko Purwanto
2. Ratry Diah Kartika
3. Gangsar Prasetyo
4. Rahma Wati Indah Cahyani
5. Widhi Firmansyah Putra
SEKBID 10
Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris
1. Decland Dharma C
2. Wisnu Agus N
3. Putri Angelica